Bilete

News Headline: augue varius congue adpscing conicteur ullamco laboris consequa.

01.07.16   \\ Nedre Økland

Garden er i ferd å utvida med nytt bygg med grovkjøken/kjøle og tørkerom for å kunne vidareforedla våre eigne produkt. I godt samarbeid med Innovasjon Noreg ser me fram til å ha ferdig bygget til sesonen 2017.

Fyrste Villsaulammet våren 2015


Read more

Driftevegen på veg til dei grøne beiten ved Kvennsjøen går høgt og over mykje snø.


Read more

I sånne stunder trivest både bønder og dyr.


Read more

"Folksomt" på våren når lamma veks til.


Read more

Sauer og lam trivest på somarbeite - fint med veksling mellom utmark og innmark.


Read more

Den gode gamle høygaffelen er fortsatt i bruk.


Read more

News Headline: augue varius congue adpscing conicteur ullamco laboris consequa.

19.03.17   \\ Utmarka - Øklandsnes/Tindafjellet

Svartfjesane nyt flotte dagar på godt lyng og utmarksbeite - tida nærmar seg lamming og tid for å "flytta" heim til garden for ein kort periode.

News Headline: augue varius congue adpscing conicteur ullamco laboris consequa.

20.06.15   \\ Nedre Økland

Klypping av sauene er viktig før somaren set inn for fult.

Med livet som innsats skal vêrane heim frå beite i Hjartholmen.


Read more

Gamalt reiskap fortsatt godt brukande.


Read more

Villsauene nyt eit betre måltid høy.


Read more